21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp w celu pozyskania drewna

WSTĘP NA TEREN 21. CPL W CELU POZYSKANIA DREWNA NA WŁASNY UŻYTEK:

Wstęp na obszary leśne położone na terenie 21. CPL w celu pozyskania drewna na użytek własny możliwy jest wyłącznie w terminie wskazanym na asygnacie lub innym dokumencie zezwalającym na pozyskanie i wywóz drewna wydanym przez właściwe dla danego terenu Nadleśnictwo.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na obszary leśne położone na terenie 21. CPL w celu pozyskania drewna na użytek własny, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL.
Do wniosku należy załączyć:
- kserokopię asygnaty lub innego dokumentu zezwalającego na pozyskanie i wywóz drewna,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku planowanego poruszania się po drogach leśnych znajdujących się na terenie 21. CPL pojazdem silnikowym, we wniosku należy ująć markę i typ oraz numery rejestracyjne pojazdu (przyczepy).

Wnioskodawca we własnym zakresie musi uzyskać zgodę na przejazd przez teren leśny od Nadleśniczego właściwego dla danego obszaru nadleśnictwa.

Zezwolenie jest ważne tylko w przypadku posiadania ważnej asygnaty lub innego dokumentu zezwalającego na pozyskanie i wywóz drewna.

Wnioski należy składać osobiście na biurze przepustek 21.CPL w godzinach służbowych (Pn-Pt  7.00-15.00).

Podczas składania wniosku należy okazać dokument tożsamości

 

PROSZE NIE ZAŁĄCZAĆ KSEROKOPII  DOWODU OSOBISTEGO

 

 NR I SERIE DOWODU WPISYWAĆ WE WNIOSKU

 

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

Klauzula RODO (pobierz)

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP