21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp w celu pozyskania drewna

Wstęp na teren 21. cpl w celu pozyskania drewna na własny użytek:

Wstęp na teren 21. CPL w celu pozyskania drewna na użytek własny możliwy jest wyłącznie w terminie wskazanym na asygnacie lub innym dokumencie zezwalającym na pozyskanie i wywóz drewna wydanym przez właściwe dla danego terenu Nadleśnictwo.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu pozyskania drewna na użytek własny, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL. Do wniosku należy załączyć:

- kserokopię dowodu osobistego,

- kserokopię asygnaty lub innego dokumentu zezwalającego na pozyskanie i wywóz drewna,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku planowanego poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym, we wniosku należy ująć markę i typ oraz numery rejestracyjne pojazdu (przyczepy).

Zezwolenie jest ważne tylko w przypadku posiadania ważnej asygnacie lub innego dokumentu zezwalającego na pozyskanie i wywóz drewna.

    
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie Nadarzyce
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl