21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp w celu amatorskiego połowu ryb

Wstęp na teren 21. cpl w celu amatorskiego połowu ryb:

Na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce zlokalizowane są dwa obwody rybackie, udostępnione do amatorskiego połowu ryb:

- poz. 393 – obwód rybacki jeziora Nadarzyckie Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca – Nr 1;

- poz. 394 – obwód rybacki jeziora Busino Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca – Nr 2.

- amatorski połów ryb na jeziorze Nadarzyckie Długie

Uprawianie amatorskiego połowu ryb na jeziorze Nadarzyckie Długie możliwe jest od 1 maja 2016 r. maksymalnie do 31 października 2016 r. - zgodnie z treścią informacji otrzymanej z RZGW w Poznaniu.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Nadarzyckie Długie, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL. Do wniosku należy załączyć:

- kserokopię dowodu osobistego,

- kserokopię zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb wydanego przez Dyrektora RZGW w Poznaniu,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku planowanego poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym, we wniosku należy ująć markę i typ oraz numery rejestracyjne pojazdu (przyczepy) W przypadku korzystania z łodzi należy do wniosku wpisać również
nr rejestracyjny łodzi.

Zezwolenie jest ważne tylko w przypadku posiadania ważnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb wydanego przez Dyrektora RZGW w Poznaniu.

Każda osoba przed rozpoczęciem amatorskiego połowu ryb jest zobowiązana do sprawdzenia, czy ww. obwód rybacki jest nadal udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb na stronie internetowej RZGW w Poznaniu.

Dostęp do Jeziora Nadarzyckie Długie możliwy jest wyłącznie przez Biuro Przepustek. Połów ryb dozwolony jest tylko od strony wschodniej i północno-wschodniej jeziora Nadarzyckie Długie, a także z łodzi bez prawa wychodzenia na brzeg z innej strony.

Oddalanie się od linii brzegowej jeziora będzie traktowane jako nieuprawniony wstęp do strefy niebezpiecznej (konsekwencje opisano na str.3).

Przejazd do jeziora Nadarzyckie Długie pojazdem silnikowym możliwy jest wyłącznie w celu pozostawienia łodzi, po czym zainteresowany musi odprowadzić pojazd poza teren jednostki (np. parking obok Biura Przepustek). Parkowanie pojazdu na terenie jednostki jest niedozwolone.

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

amatorski połów ryb na jeziorze Busino Duże

Uprawianie amatorskiego połowu ryb na jeziorze Nadarzyckie Długie możliwe jest wyłącznie w terminie wskazanym na zezwoleniu wydanym przez dzierżawcę obwodu rybackiego.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Busino Duże, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL. Do wniosku należy załączyć:

- kserokopię dowodu osobistego,

- kserokopię zezwolenia na połów ryb wydanego przez dzierżawcę obwodu rybackiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku planowanego poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym, we wniosku należy ująć markę i typ oraz numery rejestracyjne pojazdu (przyczepy). W przypadku korzystania z łodzi należy do wniosku wpisać również nr rejestracyjny łodzi.

Zezwolenie jest ważne tylko w przypadku posiadania ważnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb wydanego przez dzierżawcę obwodu rybackiego.

Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na północnym i północno-zachodnim brzegu jeziora, połów ryb możliwy jest wyłącznie na wschodnim i południowo-wschodnim brzegu jeziora oraz z łodzi.

Oddalanie się od linii brzegowej jeziora będzie traktowane jako nieuprawniony wstęp do strefy niebezpiecznej (konsekwencje opisano na str.3).

Komendant 21. CPL może odmówić wydania zezwolenia osobom, którym dzierżawca obwodu rybackiego udzielił zezwolenia na amatorski połów ryb w dzierżawionym obwodzie rybackim bez podania powodu. W takim przypadku wszelkie roszczenia, w tym finansowe związane z brakiem możliwości dostępu do obwodu rybackiego przez ww. osoby należy kierować do dzierżawcy.

Przejazd do Jeziora Busino Duże i możliwy jest wyłącznie drogami wskazanymi przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz. Parkowanie pojazdów możliwe jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz. Dzierżawca poinformuje zainteresowane osoby o drodze dojazdu do obwodu rybackiego i miejsca parkowania pojazdów.

    
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie Nadarzyce
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl