21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp w celu amatorskiego połowu ryb

 

 WSTĘP NA TEREN 21. CPL W CELU AMATORSKIEGO POŁOWU RYB:

Na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce zlokalizowany jest jeden obwód rybacki, udostępniony do amatorskiego połowu ryb:
- poz. 394 – obwód rybacki jeziora Busino Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca – Nr 2.

- amatorski połów ryb na jeziorze Busino Duże

Uprawianie amatorskiego połowu ryb na jeziorze Busino Duże możliwe jest wyłącznie w terminie wskazanym na zezwoleniu wydanym przez dzierżawcę obwodu rybackiego - Wałeckie Ryby na Fali Spółka z o.o.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Busino Duże, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL.
Do wniosku należy załączyć:
- kserokopię zezwolenia na połów ryb wydanego przez dzierżawcę obwodu rybackiego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku planowanego przejazdu pojazdem silnikowym na parking zlokalizowany przy łowisku po drodze udostępnionej dla wędkarzy, położonej na terenie 21. CPL, we wniosku należy ująć markę i typ oraz numery rejestracyjne pojazdu (przyczepy).
Zezwolenie jest ważne tylko w przypadku posiadania ważnego zezwolenia na amatorski połów ryb wydanego przez dzierżawcę obwodu rybackiego.

Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na północnym i północno-zachodnim brzegu jeziora. Połów ryb możliwy jest wyłącznie na południowym
i południowo-wschodnim brzegu jeziora oraz z łodzi na całej powierzchni jeziora.

Oddalanie się od linii brzegowej jeziora lub wejście na północny oraz północno-zachodni brzeg będzie traktowane jako nieuprawniony wstęp do STREFY NIEBEZPIECZNEJ.
Komendant 21. CPL może odmówić wydania zezwolenia osobom, którym dzierżawca obwodu rybackiego udzielił zezwolenia na amatorski połów ryb w dzierżawionym obwodzie rybackim bez podania powodu. W takim przypadku wszelkie roszczenia, w tym finansowe związane z brakiem możliwości dostępu do obwodu rybackiego przez ww. osoby, należy kierować do dzierżawcy.

Przejazd do jeziora Busino Duże możliwy jest wyłącznie drogami wskazanymi przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz. Parkowanie pojazdów możliwe jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz. Dzierżawca poinformuje zainteresowane osoby o drodze dojazdu do obwodu rybackiego i miejscach parkowania pojazdów.

Wnioski należy składać osobiście na biurze przepustek 21.CPL w godzinach służbowych (Pn-Pt  7.00-15.00).

Podczas składania wniosku należy okazać dokument tożsamości

 

PROSZE NIE ZAŁĄCZAĆ KSEROKOPII  DOWODU OSOBISTEGO

 

 NR I SERIE DOWODU WPISYWAĆ WE WNIOSKU

 

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

Klauzula RODO (pobierz)

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP