21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego

Wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego:

Zbieranie runa leśnego na obszarach leśnych położonych na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce jest możliwe w okresie od 25 czerwca 2016 r. maksymalnie do 30 listopada 2016 r.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL. Do wniosku należy załączyć:

kserokopię dowodu osobistego,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe zezwolenie upoważnia do wejścia na teren 21. CPL wyłącznie pieszo (lub wjazd rowerem), bez możliwości poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym.

Wniosek

    
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie Nadarzyce
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl