21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego

WSTĘP NA TEREN 21. CPL W CELU ZBIERANIA RUNA LEŚNEGO:

Zbieranie runa leśnego na obszarach leśnych położonych na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce jest możliwe w okresie od 1 czerwca maksymalnie do 30 listopada.
W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL.
Do wniosku należy załączyć:
- kserokopię dowodu osobistego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe zezwolenie upoważnia do wejścia na obszary leśne położone na terenie 21. CPL wyłącznie pieszo (lub wjazd rowerem), bez możliwości poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym.

Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w granicach STREFY NIEBEZPIECZNEJ oraz na polu roboczym poligonu

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

    
  • BIP
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP