21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego

WSTĘP NA TEREN 21. CPL W CELU ZBIERANIA RUNA LEŚNEGO:

Zbieranie runa leśnego na obszarach leśnych położonych na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce jest możliwe w okresie od 1 czerwca maksymalnie do 30 listopada.
W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL.
Do wniosku należy załączyć:

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe zezwolenie upoważnia do wejścia na obszary leśne położone na terenie 21. CPL wyłącznie pieszo (lub wjazd rowerem), bez możliwości poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym.

Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w granicach STREFY NIEBEZPIECZNEJ oraz na polu roboczym poligonu

Wnioski należy składać osobiście na biurze przepustek 21.CPL w godzinach służbowych (Pn-Pt  7.00-15.00).

Podczas składania wniosku należy okazać dokument tożsamości

PROSZE NIE ZAŁĄCZAĆ KSEROKOPII  DOWODU OSOBISTEGO

 NR I SERIE DOWODU WPISYWAĆ WE WNIOSKU

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

Klauzula RODO (pobierz)

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP