21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Postanowienia ogólne

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Wstęp osób postronnych na obszary leśne położone na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego, w tym dostęp (dojazd) do miejsca połowu ryb w udostępnionych do amatorskiego połowu ryb obwodach rybackich możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego imiennego zezwolenia od Komendanta 21. Centralnego Poligonu Lotniczego na przebywanie na terenie 21. CPL (szczegółowe warunki wstępu i przebywania na terenie 21. CPL oraz uzyskania zezwolenia przedstawiono poniżej).

Wszystkie osoby przebywające na terenie Poligonu obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na pole robocze poligonu, a także poza granicę wytyczoną tablicami „Strefa niebezpieczna" (w przypadku braku tablic poza pas przeciwpożarowy od strony północno-zachodniej i północnej oraz w odległości mniejszej niż 500 m wokół pola roboczego poligonu).

Jednocześnie informuję, że wstęp na obszary leśne położone na terenie 21. CPL w celu zbierania runa leśnego, amatorskiego połowu ryb, pozyskiwania drewna oraz w innych przypadkach, możliwy jest w dni wolne od pracy od świtu do zmroku oraz w dni robocze od godziny 15.30 do zmroku, wyłącznie w czasie gdy strefa EPD-37 jest nieaktywna, jak również na terenie poligonu nie są prowadzone żadne inne działania związane z zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób postronnych (informacje o aktywności strefy EPD-37 zamieszczane są w każdy piątek na kolejny tydzień na stronie internetowej 21. CPL Nadarzyce: www.21cpl.wp.mil.pl/pl/21.html. Dostęp nie jest możliwy również w przypadku dużego zagrożenia pożarowego oraz w przypadku ogłoszenia przez właściwe Nadleśnictwo zakazu wstępu do lasu.

Ponadto przed wstępem na teren poligonu każdorazowo wymagana jest zgoda Oficera Dyżurnego 21. CPL, którą można uzyskać pod nr tel. 261 526 140, 519 038 588.

Po opuszczeniu terenu poligonu należy bezwzględnie poinformować o tym telefonicznie Oficera Dyżurnego 21. CPL .

W związku z usytuowaniem obszarów leśnych i jeziora Nadarzyckie Długie na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego, przed otrzymaniem zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL zainteresowany zobowiązany jest wziąć udział w instruktażu dotyczącym zasad poruszania się po terenie poligonu (nie dotyczy zezwoleń na dojazd do jeziora Busino Duże).

Instruktaż odbywa się w każdy piątek o godz. 14.00, w przypadku gdy piątek jest dniem wolnym od pracy, instruktaż odbywa się w ostatni dzień roboczy poprzedzający piątek o godz. 14.00.

Wszystkie pytania dotyczące zasad wstępu na teren 21. Centralnego Poligonu Lotniczego (w tym na obszary leśne położone na terenie 21. CPL) proszę kierować do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych pod nr tel. 261 526 147 (w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 14.00).

    
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie Nadarzyce
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl