21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Postanowienia ogólne

• POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Wstęp osób postronnych na obszary leśne położone na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego, w tym dostęp (dojazd) do miejsca połowu ryb w udostępnionych do amatorskiego połowu ryb obwodach rybackich, możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego imiennego zezwolenia od Komendanta 21. Centralnego Poligonu Lotniczego na przebywanie na terenie 21. CPL (szczegółowe warunki wstępu i przebywania na terenie 21. CPL oraz uzyskania zezwolenia przedstawiono poniżej).

Wszystkie osoby przebywające na terenie Poligonu obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na pole robocze poligonu, a także w granicach terenu wytyczonego tablicami „STREFA NIEBEZPIECZNA" (w przypadku braku tablic obowiązuje zakaz wstępu poza pas przeciwpożarowy od strony północno-zachodniej i północnej oraz w odległości mniejszej niż 500 m wokół pola roboczego poligonu).

Wstęp na obszary leśne położone na terenie 21. CPL w celu zbierania runa leśnego, amatorskiego połowu ryb, pozyskiwania drewna oraz w innych przypadkach, możliwy jest w dni wolne od pracy od świtu do zmroku oraz w dni robocze od godziny 15.30 do zmroku, wyłącznie w czasie gdy strefa EPD-37 jest nieaktywna, jak również na terenie poligonu nie są prowadzone żadne inne działania mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób postronnych (informacje o aktywności strefy EPD-37 zamieszczane są w każdy piątek na kolejny tydzień na stronie internetowej 21. CPL Nadarzyce: www.21cpl.wp.mil.pl w zakładce „Pozostałe, Wykorzystanie Strefy Niebezpiecznej). Wstęp na obszary leśne położone na terenie 21. CPL nie jest możliwy również w przypadku dużego zagrożenia pożarowego oraz w przypadku ogłoszenia przez właściwe Nadleśnictwo zakazu wstępu do lasu.

Komendant 21. CPL zastrzega sobie prawo do wydania czasowego zakazu wstępu na teren 21. CPL bez podawania przyczyny.

Przed wstępem na teren poligonu każdorazowo wymagana jest zgoda Oficera Dyżurnego 21. CPL, którą można uzyskać pod nr tel. 261 526 140.

Po opuszczeniu terenu poligonu należy bezwzględnie poinformować o tym telefonicznie Oficera Dyżurnego 21. CPL .

W związku z usytuowaniem obszarów leśnych na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego, przed otrzymaniem zezwolenia na wstęp zainteresowany zobowiązany jest wziąć udział w instruktażu dotyczącym zasad poruszania się po terenie poligonu (bezpieczeństwo, zasady ppoż., itp.).

Instruktaż odbywa się w każdy piątek o godz. 14.00, w przypadku gdy piątek jest dniem wolnym od pracy, instruktaż odbywa się w ostatni dzień roboczy poprzedzający piątek o godz. 14.00. W przypadku zmiany godziny instruktażu osoby zainteresowane będą informowane telefonicznie.

 UWAGA

Pozwolenia jednorazowe wydawane będą wyłącznie osobom, które osobiście uczestniczyć będą  w instruktażu.

Wszystkie pytania dotyczące zasad wstępu na teren 21. Centralnego Poligonu Lotniczego (w tym na obszary leśne położone na terenie 21. CPL) proszę kierować do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych pod nr tel. 261 526 147 (w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 14.00). 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP