21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Patron poligonu


Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 55/MON z dnia 26 lutego 2015 roku 21 Centralny Poligon Lotniczy otrzymał imię:

majora nawigatora Edwarda Kaczorowskiego

mjr nawig. Edward KACZOROWSKI

Komendant Poligonu w okresie od 03.03.1953 r. do 01.06.1984 r.

Urodził się 25 grudnia 1930 r. w miejscowości Kobylany niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego, na kielecczyźnie, jako najmłodsze dziecko z sześciorga rodzeństwa. Jego ojciec był kowalem, uświadamiał dzieciom, że ciężka praca w przyszłości może być owocna. Od najmłodszych lat rodzice uczyli patriotyzmu.

Podczas II wojny światowej, jego trzej starsi bracia byli żołnierzami Armii Krajowej. Jako kilkunastoletni chłopiec był łącznikiem pomiędzy Oddziałami Partyzanckimi Armii Krajowej o pseudonimie „WRÓBEL".

Po zakończeniu wojny rozpoczął służbę zasadniczą w marynarce wojennej w Gdyni. W trakcie pełnienia służby zasadniczej dowiedział się o naborze do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Złożył swoją kandydaturę i po przejściu weryfikacji został przyjęty. Ze względu no to, że starsi bracia byli żołnierzami Armii Krajowej, a jeden z nich – Jan miał stanowisko dowódcze, w lipcu 1952 r został odsunięty od promocji. Szkołę Oficerską w Dęblinie ukończył dopiero w listopadzie 1952 r. gdzie został mianowany na pierwszy stopień oficerski i jako nawigator latający skierowany do 35. Pułku Lotnictwa Bombowego w Inowrocławiu. Tam jednak odsunięty był od lotów jako „żołnierz niepewny politycznie" i skierowany do dywizji pilskiej. Po kilku dniach dostał Rozkaz utworzenia Poligonu w Nadarzycach, a słowa dowódcy dywizji brzmiały:„Będziesz zabezpieczał działania lotnicze z ziemi".

Po przyjeździe do Nadarzyc, w dniu 03.03.1953 r., zastał lasy, pola i łąki. Żołnierze podlegli zamieszkali w budynku położonym w centrum wsi Nadarzyce, a On sam na prywatnej kwaterze. Od tego dnia zaczął trudną misję utworzenia Poligonu. Sam osobiście wyznaczył jego granice, które do dnia dzisiejszego pozostały niezmienione. Tu zasłynął jako Komendant, który od podstaw stworzył całą infrastrukturę Poligonu. To co do dzisiaj funkcjonuje powstało, pod Jego dowództwem. W tym czasie nadzorował dodatkowo tworzenie dwóch innych Poligonów: w Obrzycku k/Poznania i Podborsko k/ Białogardu.
W związku z tym, że Poligon nadarzycki miał najkorzystniejsze położenie i warunki dla lotnictwa, priorytetem pozostał wariant Nadarzyce. Przez lata modernizował i ulepszał infrastrukturę poligonową, systematycznie powiększając pole robocze i znajdujące się na nim cele. Nadzorował budowę lotniska, które wówczas było czynne dla samolotów odrzutowych. W związku z tym, że żołnierze służby zawodowej mieszkali w budynkach wiejskich,  dążył do polepszenia warunków socjalno – bytowych żołnierzy i ich rodzin.

Swoją determinacją przyczynił się do budowy budynku koszarowego dla żołnierzy służby zasadniczej i trzech bloków mieszkalnych dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

W okresie swojego dowodzenia przygotował Poligon nadarzycki do największych w dziejach Wojska Polskiego ćwiczeń koalicyjnych jakim była „TARCZA – 76". W związku z tym, że Poligon do ćwiczeń został odpowiednio przygotowany, przełożeni zadecydowali o zmianie nazwy z 21 Poligonu Lotniczego na 21 Centralny Poligon Lotniczy, i został również podwyższony etat Komendanta do stopnia majora.

Stanowisko Komendanta, w tamtych latach, wymagało uprawnień nawigatora ponieważ na Poligonie znajdowało się czynne lotnisko zapasowe dla samolotów, a Komendant często osobiście kierował działaniami lotnictwa na Poligonie.

Przez wszystkie lata dążył do unowocześniania i polepszania wizerunku Poligonu.

Major Kaczorowski był doceniany przez przełożonych za zaangażowanie, sumienną służbę i pracę. Wielokrotnie odznaczony odznaczeniami państwowymi i wojskowymi, w tym najwyższym „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski".

Był Komendantem Poligonu przez 31 lat. Od powstania 03.03.1953 r. do 01.06.1984 r.

Zmarł 26.09.2005 r.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP