21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo
KOMENDANT

ppłk Henryk CHMIEL


                                           
Urodził się 14.07.1971 r. w Bolesławcu. W 1994 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze. W roku 2006 uzyskał tytuł magistra – kierunek Bezpieczeństwo Państwa w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, a następnie ukończył studia podyplomowe – Przywództwo i negocjacje w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1994 – 2002 służbę pełnił na kolejnych stanowiskach służbowych w pododdziałach radiotechnicznych we Wrocławiu. W latach 2002 – 2004 zajmował stanowisko służbowe: Szef Sztabu Dywizjonu Zabezpieczenia, od lutego do czerwca 2004 roku był Szefem Sztabu –Zastępcą Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia, w latach 2004 – 2009 pełnił funkcję Zastępcy Dowódcy Dywizjonu Logistycznego, a od marca 2009 roku – 30.06.2010 roku był Szefem Sekcji Logistyki w 3. Bazie Lotniczej we Wrocławiu. Od maja 2011 roku – Szef Sztabu Komendy Poligonu. Z dniem 2 stycznia 2013 r. objął obowiązki Zastępcy Komendanta Poligonu – Szefa Sekcji. Od 1 lutego 2014 roku – Komendant 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce.
PEŁNOMOCNIK KOMNDANTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

st. chor. szt. Andrzej MYŚLIŃSKI

   
    
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie Nadarzyce
tel. 261526111
21cpl.komenda@ron.mil.pl