21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

Poligon Lotniczy w Nadarzycach powstał 03 marca 1953 roku. W chwili powstania poligonu na obszarze byłej Komendy Lotniska Zapasowego był wytyczony krąg bombardierski i tarcze strzeleckie. Dokonywano wówczas zrzutów bomb cementowych i strzelano z amunicji strzeleckiej. Misja utworzenia poligonu została powierzona Panu, wówczas chor. Edwardowi Kaczorowskiemu, Komendantowi poligonu. Teren poligonu Komendant wyznaczył osobiście wraz z nawigatorem dywizji płk Jastrzębskim oraz szefem strzelania powietrznego płk Sekułą. Początkowo były brane trzy warianty poligonu, w rejonie Międzychodu, Witkowa i Nadarzyc. Ze względu na istniejący już niewielki poligon oraz korzystne uwarunkowania terenowe wybrano wariant Nadarzyce.

W 1954 r. powstały pierwsze budynki na terenie 21 CPL były to: Stanowisko Dowodzenia Kierowania lotami na poligonie, budynek koszarowy, zaplecze magazynowo – warsztatowo - garażowe, zaplecze kuchenne i stołówka oraz budynek mieszkalny dla Komendanta. W późniejszym okresie wybudowano punkt tankowania pojazdów.

W 1957 roku wybudowano przy poligonie pas startowy na którym odbywały się próby startu i lądowania na samolotach MIG-15.

W 1976 roku w związku z ćwiczeniami wojsk Układu Warszawskiego pk. „Tarcza 76" dotychczasowy 21 Poligon Lotniczy przemieniono w 21 Centralny Poligon Lotniczy. W miejsce starych celi powstały nowe cele, na których piloci trenują do dnia dzisiejszego, 21 Centralny Poligon Lotniczy Nadarzyce po zlikwidowaniu w 1993r. poligonu w Solcu Kujawskim i Podborsku przejął ciężar szkolenia ogniowego i taktycznego większości jednostek lotniczych Sił Zbrojnych RP.

21 Centralny Poligon Lotniczy zajmuje obszar ponad 8 tys. ha. Położony jest 23 km na północ od m. Wałcz, 2 km na północny zachód od m. Nadarzyce, Wciągu roku zabezpiecza ponad 200 zmian lotnych Lotnictwa Bojowego Sił Zbrojnych RP i państw sprzymierzonych. Kierowanie lotami odbywa się ze Stanowiska Kierowania Poligonem (SKP). Częścią składową poligonu jest pole robocze o powierzchni około 1500 ha, na którym znajdują się cele szkolone i taktyczne. Cele taktyczne, to wycofana z eksploatacji technika bojowa: samoloty, czołgi, wozy bojowe i działa.

21 CPL podlega bezpośrednio Dowódcy Generalnemu RSZ.

W czasie pokoju 21 CPL stanowi podstawowe ogniwo systemu szkolenia ogniowego lotnictwa wojskowego. 21 Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach jest największym poligonem lotniczym i jedynym czynnym obecnie bombowiskiem w Europie. Z naszego poligonu korzystają także Siły Powietrzne sojuszu państw NATO między innymi Włochy, Anglia, Belgia, Niemcy, Kanada i USA.

W dniu 1 kwietnia przypada doroczne Święto 21. Centralnego Poligonu Lotniczego, uchwalone Decyzją Nr 279/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2010r.

Decyzją Nr 55/MON z dnia 26 lutego 2015 roku 21 Centralny Poligon Lotniczy otrzymał imię  majora nawigatora Edwarda KACZOROWSKIEGO.

 

 

 

KOMENDANCI 21 CENTRALNEGO POLIGONU LOTNICZEGO:

mjr  nawig.

Edward KACZOROWSKI

1953 – 1984

ppłk mgr inż.

Ryszard ŚLIWA

1984 - 1985

ppłk mgr

Leszek BĘTKOWSKI

1985 -1996

płk mgr inż. nawig.

Edward KRÓLIK

1996 – 2008

płk mgr inż.

Mariusz POCZEKAJ

2008 – 2010

płk mgr inż.

Mirosław MOLIK

2010 - 2012

ppłk mgr inż.

Bogdan WOJCIECHOWSKI

2012 - 2013

ppłk mgr inż. Henryk CHMIEL od lutego 2014
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP