21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa wojskom ćwiczącym oraz okolicznej ludności w trakcie działań lotnictwa jest obowiązkiem każdego dowódcy jednostki, a więc i Komendanta
21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce. Przebywanie na terenie pola roboczego poligonu jest BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE gdyż stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.

W strefie niebezpiecznej prace mogą wykonywać pracownicy Lasów Państwowych oraz przedsiębiorcy realizujący zadania na rzecz Lasów, po przesłaniu za pośrednictwem nadleśnictw stosownych wykazów pracowników i sprzętu, z wyłączeniem terminów określonych w tygodniowym zestawieniu aktywności strefy niebezpiecznej dla 21. CPL przesyłanym do instytucji w każdy piątek na następny tydzień roboczy.

Ponadto osoby posiadające uprawnienia do przebywania na terenie poligonu mają obowiązek bezwzględnego, każdorazowego telefonicznego uzyskania zgody Oficera Dyżurnego.

W związku z tym, realizując procedury bezpieczeństwa, na 2 godziny przed wyznaczonym czasem wykonywania działań poligonowych należy bezwzględnie opuścić strefę niebezpieczną. Przebywanie na terenie strefy niebezpiecznej w trakcie działań wojsk ćwiczących jest BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE.

Zgodnie z planem wykorzystania 21 CPL, dwa razy w roku tj. w kwietniu i październiku, Komendant Poligonu organizuje kompleksowe oczyszczanie pola roboczego poligonu
z niewybuchów i niewypałów oraz innych materiałów niebezpiecznych. W tym też czasie do godz. 15.00 nie wykonuje się działań lotniczych jednakże przebywanie na terenie poligonu osób postronnych jest surowo ZABRONIONE.

W celu zmniejszenia występowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem na poligonie prowadzona jest działalność uświadamiająca w formie:

  • organizowania pogadanek w szkołach,
  • powiadamiania instytucji państwowych, samorządowych i leśnych o planowanych działaniach lotniczych,
  • przesyłania tygodniowego zestawienia strefy niebezpiecznej (harmonogramów lotów na następny tydzień) dostępny na stronie: www.21cpl.wp.mil.pl
  • tablic ostrzegawczych i informacyjnych

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP