21 Centralny Poligon Lotniczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 lutego 2021
Pożegnanie żołnierzy
29 stycznia 2021 roku był ostatnim dniem służby żołnierzy z 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach. Tego właśnie dnia 3 żołnierzy opuściło szeregi tutejszej jednostki.

Pierwszy z nich, kpt. Piotr SZCZĘŚNIAK, Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 15 grudnia ub. roku, wyznaczony został na stanowisko służbowe w Pionie Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, natomiast st. chor. szt. Mirosław GIBUŁA oraz mł. chor. Robert MORAWIEC zdecydowało się rozstać z mundurem przechodząc do rezerwy.

Kpt. Piotr Szczęśniak – służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1992 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służąc w 2. Brygadzie Zmechanizowanej był dowódcą plutonu szkolnego i kompanii szkolnej. W 36. Brygadzie Zmechanizowanej pełnił obowiązki szefa sekcji personalnej, a następnie objął stanowisko dowódcy kompanii. Ponownie w strukturach 2. Brygady Zmechanizowanej pełnił służbę na stanowiskach dowódcy zespołu i oficera sekcji.
W nadarzyckim Poligonie służył ponad 9 lat.
Gratulujemy awansu na wyższy stopień wojskowy i życzymy samych sukcesów.


St. chor. szt. Mirosław Gibuła – swoją przygodę z wojskiem rozpoczął w październiku 1989 roku jako żołnierz służby zasadniczej, a następnie służby nadterminowej w 13. Składnicy Sprzętu Lotniczo-Technicznego w Debrznie. Tu też rozpoczął zawodową służbę wojskową na stanowisku starszego kierowcy. W 2000 roku służył w 11. Bazie Lotniczej w Świdwinie. Od grudnia 2001 roku nieprzerwanie przez ponad 19 lat pełnił służbę w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym. Odchodząc na emeryturę zajmował stanowisko podoficer specjalista w sekcji zabezpieczenia lotów.


Mł. chor. Robert Morawiec – po raz pierwszy zetknął się z wojskiem w styczniu 1996 roku jako elew zasadniczej służby wojskowej w 9. Ośrodku Szkolenia Służby Łączności. Jako żołnierz służby nadterminowej służył w 8. pułku lotnictwa myśliwsko – bombowego. Zawodową służbę wojskową odbył w 12. Bazie Lotniczej w Mirosławcu jako dowódca obsługi radiostacji. W styczniu 2002 roku wyznaczony został w strukturach 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce. W poligonie odsłużył ponad 19 lat.
Z okazji ubycia, Komendant Poligonu ppłk Henryk CHMIEL, podziękował żołnierzom za wspólną służbę i zaangażowanie na rzecz nadarzyckiego poligonu oraz życzył wielu sukcesów i realizacji planów, których nie można było zrealizować w służbie. Komendant wręczył odchodzącym nagrody rzeczowe.

Dołączona galeria zdjęć: Pożegnanie żołnierzy

Zobacz więcej w galerii: Pożegnanie żołnierzy
generuj pdf
go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP