BIP
21. Centralny Poligon Lotniczy
Wstęp w celu pozyskania drewna na własny użytek

Wstęp na teren 21. cpl w celu pozyskania drewna na własny użytek:

 

Wstęp na teren 21. CPL w celu pozyskania drewna na użytek własny możliwy jest wyłącznie w terminie wskazanym na asygnacie lub innym dokumencie zezwalającym na pozyskanie i wywóz drewna wydanym przez właściwe dla danego terenu Nadleśnictwo.

 

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu pozyskania drewna na użytek własny, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL. Do wniosku należy załączyć:

-  kserokopię dowodu osobistego,

-  kserokopię asygnaty lub innego dokumentu zezwalającego na pozyskanie i wywóz drewna,

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadku planowanego poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym, we wniosku należy ująć markę i typ oraz numery rejestracyjne pojazdu (przyczepy).

 

Zezwolenie jest ważne tylko w przypadku posiadania ważnej asygnacie lub innego dokumentu zezwalającego na pozyskanie i wywóz drewna.

 

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych