BIP
21. Centralny Poligon Lotniczy
Wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego

 

Wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego:

 

Zbieranie runa leśnego na obszarach leśnych położonych na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce jest możliwe w okresie od 25 czerwca 2017 r. maksymalnie do 30 listopada 2017 r.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w celu zbierania runa leśnego, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić  z wnioskiem do Komendanta 21. CPL. Do wniosku należy załączyć:

 

  •   kserokopię dowodu osobistego,
  •   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Powyższe zezwolenie upoważnia do wejścia na teren 21. CPL wyłącznie pieszo (lub wjazd rowerem), bez możliwości poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym.

 

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych