BIP
21. Centralny Poligon Lotniczy
Aktualności
Narodowe Święto Niepodległości.
17.11.2017
Z okazji 99-tej rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości w dniu 10 listopada br. w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia.

Z okazji 99-tej rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości w dniu 10 listopada br. w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia.
    Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Poligon ppłk Henrykowi CHMIELOWI przez kpt. Piotra Szczęśniaka. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów zgromadzonych na placu odczytany został rozkaz o mianowaniu 4 żołnierzy na wyższy stopień wojskowy.
    Uroczystość była także okazją do wyróżnienia żołnierzy  i pracowników resortu obrony narodowej, którzy w sposób wzorowy wypełniali swoje obowiązki oraz uzyskiwali wysokie wyniki w wykonywaniu zadań służbowych.  
    Podczas uroczystości przypomniano wydarzenia sprzed 99 laty wspominając tym samym ich znaczenie dla Narodu Polskiego. Ranga tamtych czasów pozostaje w pamięci kolejnych pokoleń. Kultywowana przez potomnych dodaje nam wiary i ducha patriotyzmu. Zobowiązuje do troski o umacnianie niepodległego państwa polskiego.
     Apel zakończył się wysłuchaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych