BIP
21. Centralny Poligon Lotniczy
Aktualności
Święto Lotnictwa
28.08.2017

W dniu Święta Lotnictwa 28 sierpnia, przy tablicy pamiątkowej upamiętniającej pilotów, którzy wykonując zadania ogniowe oraz próby w locie na 21. Centralnym Poligonie Lotniczym zginęli śmiercią lotnika, miał miejsce uroczysty apel. W apelu udział wzięli przedstawiciele:

  • Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Pile na czele z Panem płk Zbigniewem ŚWIDER;

  • Stowarzyszenia „Promocja 77” WOSL w Dęblinie w osobach: gen. dyw. w st. spocz. nawig. Zbigniewa Galec, płk w st. spocz. Jana Urbaniak – prezesa Stowarzyszenia, płk w st. spocz. pil. Stanisława Galińskiego i płk w st. spocz. Teodora Dudaczyk;

  • kadra oraz pracownicy resortu obrony narodowej Poligonu.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości płk. Henrykowi CHMIEL, przy dźwiękach hymnu narodowego, została podniesiona na maszt flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant Poligonu w przemówieniu przypomniał krótko historię polskiego lotnictwa, podziękował żołnierzom i pracownikom za codzienny trud, wysiłek i zaangażowanie. Nie zapomniał także o  rodzinach żołnierzy, którym przekazał serdeczne życzenia i podziękowania za wyrozumiałość dla trudnej służby.

Następnie przy tablicy pamiątkowej przedstawiciele Stowarzyszenia „Promocja 77” złożyli wieniec oddając hołd kolegom-lotnikom. Po odsłuchaniu Marsza Lotników odbyła się defilada pododdziałów, która zakończyła uroczystość.

Święto Lotnictwa Polskiego – polskie święto wojskowe obchodzone corocznie 28 sierpnia na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej  z 1993 roku. Święto ustanowione zostało dla uczczenia rocznicy zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w Challenge w 1932 roku.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych